Pădurile sunt protejate de Codul Silvic, nu prin transformarea lor în Păduri - Parc! Care sunt interesele în Pădurea Băneasa?

Источник:
Fordaq
Просмотров:
1931
  • text size

București, 17 Ianuarie  2020                                     

                                           COMUNICAT DE PRESĂ

Pădurile  sunt  protejate  de Codul  Silvic,  nu  prin transformarea  lor  în Păduri -  Parc! Care sunt interesele în Pădurea Băneasa?

Fordaq- Comunitatea  Forestierilor din România și  Federația  Proprietarilor  de Păduri  și  Pășuni  din România –Nostra  Silva  consideră că gospodărirea durabilă a pădurilor se face prin respectarea regimului  silvic instituit de legislația  silvică și de mediu!  Implementarea  eficientă a regimului  silvic, inclusiv  combaterea  tăierilor ilegale, se face cu angajament, capacitate administrativă,  prin identificarea unor soluții de finanțare și prin eliminarea suprareglementării,  nu  prin  haos  administrativ, populism,  demagogie,  circ  mediatic și false măsuri de protecție,  dispuse  ad-hoc,  televizat!

Cele două organizații sunt primele  care manifestă o reacție la dezinformarea opiniei publice privind  “redarea Pădurii Băneasa bucureștenilor”, “protecția prin încadrarea acesteia ca Pădure Parc” , măsuri dispuse televizat de către domnul ministru Costel Alexe. “Pădurea Parc”  este  definită  de Legea  220/2018 și nu înseamnă protecția pădurilor,  ci  un regim derogatoriu  de la  regimul  silvic  pentru  transformarea pădurii în parc!

Declarațiile alarmiste  privind   “tăierea la ras” a  Pădurii  Băneasa au  fost infirmate  chiar  de către reprezentanții Corpului  de Control  al  Ministerului, în prezența domnului  ministru  Costel  Alexe, care  au  arătat că recoltările  de arbori  au  fost  executate în cadrul unor lucrări  de îngrijire  a pădurii,  necesare  tehnic și  legal  aprobate. Oricine a cultivat flori sau  roșii  știe că  acestea  trebuie  rărite și curățate de buruieni! De asememnea, pădurea trebuie  rărită  și  păstrate  speciile  de  valoare!

Proprietarii de pădure și forestierii constată cu stupoare dezinformările aruncate în spațiul public într-un termen foarte scurt și își exprimă îngrijorarea față de interesele reale care se ascund în spatele sloganului  “protejăm pădurile României”.

În luna octombrie 2019 transformarea  unei  părți din Pădurea  Baneasa  în “Padure -Parc”, solicitată  de Primaria  Capitalei în baza  Legii 220/2018, era  acuzată de ONG-Ecocivica, că  va conduce  la  “defrișări și afectarea gravă a pădurii.” La distanță de doar 3 luni ministrul  mediului Costel  Alexe anunță public faptul că, pentru a fi protejată Pădurea Băneasa, aceasta va avea un regim juridic modificat, va fi încadrată  ca  “Padure Parc”,   cu  “interzicerea  tăierii  lemnului  în scop  economic”.    Aceeași ONG-iști salută astăzi intervenția ministrului mediului aclamând “Salvarea Pădurii  Baneasa!?

Deci  care  este  realitatea? Pădurile  sunt  protejate  de regimul  silvic  definit  prin Codul  Silvic,  nu  prin transformarea  lor  în Păduri -  Parc!

Așa cum prevede  articolul 3 din Legea  220/2018,“ actele de punere în valoare pentru pădurile-parc se aprobă de către structura de specialitate competentă teritorial a autorității publice centrale, care răspunde de silvicultură, în baza studiilor de specialitate aprobate în comisia tehnică de avizare pentru silvicultură, prin care se stabilesc lucrările speciale care au ca scop realizarea structurilor neregulate, mozaicate, a sistematizării în plan orizontal și în volum a pădurii, pe zone și secțiuni peisagistice. “  Pădurile –Parc reprezintă un regim derogatoriu de la  regimul  silvic,  în  care tăierile  de arbori  sunt  permise în baza planurilor de amenajare a spațiilor verzi.  Iar legiuitorul  a considerat  motivat ca aceste  Păduri-Parc  este  normal  să fie  gestionate  de către  administrația spațiilor  verzi  și a parcurilor din cadrul UAT-urilor, nu de către Romsilva!  Sunt  parcuri, nu  păduri !

În condițiile Legii 220/2018, acolo unde există un interes  social  legitim, se  poate solicita transferul  unor  păduri devenite urbane prin dezvoltarea  localităților,  în  administrarea  UAT-ului  respectiv,  cu  scopul  transformării în Pădure Parc, tocmai pentru a permite amenajări în cadrul lor, prin tăierea de arbori și eliberarea spațiului pentru alei, amenajări și construcții temporare, care altfel  ar  fi  interzise  de Codul  Silvic! 

Este  simplu și  evident:  încadrarea  Pădurii  Băneasa în Pădure  Parc  nu  înseamnă  protecția  pădurii,  ci  transformarea  acesteia în Parc! În fapt, presiunea care se exercită asupra  Pădurii Băneasa este o presiune imobiliară!  

Din totalul de 1340  ha pădure al trupului de pădure Băneasa, 63 %  este  pădure  proprietate  privată!  Presiunea imobiliară face ca pădurea să fie împărțita în loturi din ce în ce mai mici,  fiecare  proprietar având  dreptul legitim de a construi o casă de vacanță, prin scoaterea definitivă din fondul  forestier  a  unei  suprafețe  de 200 mp,  dar nu  mai mult  de 5 % din suprafața proprietății, conform  art.  37 din Codul  Silvic.  Evident,  prin lotizarea  pădurii , scoateri  definitive  din fond  forestier  și construcția de case, pădurea este fărâmițată, iar funcția socială dispare  prin îngrădirea accesului!  Evident, proprietatea privată nu este în linie cu interesul public major!

Armonizarea interesului  public cu forma de proprietate presupune exercitarea dreptului de preemptiune  al  statului  pentru  cumpărarea  acestor  păduri din jurul marilor  orașe, drept  de preemptiune  prevăzut  în mod  express de legislație, prin intermediul Romsilva, pentru a se asigura  accesul  public,  păstrarea  funcțiilor sociale de protecție pentru  aceste  păduri  și  evitarea  fărâmițării  acestora  prin dezvoltări  imobiliare!  Sumele  necesare  pentru achiziția acestor  păduri  sunt modice,  comparate  cu  sumele  vehiculate  pentru  administrarea Pădurilor -  Parc: de exemplu, suma de 10 milioane  euro care  va  fi cheltuită  pentru  reamenajarea  Parcului  Cismigiu  este  suficientă, la  un cost  de achiziție  de 5 000  euro/ ha,  pentru  a cumpăra  2 000  ha  pădure,  adică mai mult  decât  dublul  pădurii  private  din Pădurea  Herăstrău! Doar 1% din sumele  cheltuite  anual din bugetul Fondului de Mediu  -   gestionat  tocmai de către Ministerul Mediului sunt suficiente  pentru a cumpăra toate pădurile  private din jurul Bucureștiului!

Dincolo  de  circul  mediatic  legat  de Padurea  Băneasa  și  falsele  soluții  de protecție  a pădurilor  propuse,  forestierii  și  proprietarii de păduri  încă așteaptă proiectele domnului ministru  Costel Alexe și  demonstrarea  capacității  administrative  de  a le  implementa.  Reamintim, pentru  opinia  publică,  faptul  ca:

  • Ministerul  Mediului,  Apelor  și  Pădurilor  nu  are  nici  astăzi, la mai mult de 2 luni de la instalarea noului  Guvern,  un HG  de organizare și funcționare, motiv pentru care încă trenează un haos administrativ legat de unificarea domeniilor de competența, prin reorganizarea structurii Guvernului: fostul Minister al  Apelor și  Pădurilor continuă să  existe, nu  este  preluat  personalul în noul  Minister, nu există o  organigramă, atribuții  și  competențe  pentru  personal în cadrul  noului  Minister, alocații bugetare, etc.
  • Prin OUG 88/2019, publicată în 30.12.2019, a fost modificată OUG 32/2015 privind înființarea  Gărzilor  Forestiere, în sensul  eliminării  structurii  naționale  de coordonare  a Gărzilor Forestiere, eliminării evaluării de integritate, eliminării numărului de posturi stabilit  prin lege  pentru  Gărzile  Forestiere, urmând ca acesta să fie  stabilit  ulterior  prin HG,  toate  aceste  evoluții  conducând la o slăbire  a capacității  administrative a Gărzilor Forestiere  și  de coordonare unitară  a controlului privind circulația lemnului și chiar tăierile ilegale.

Federația  Proprietarilor  de Păduri  și  Pășuni  din România – Nostra  Silva

Comunitatea Forestierilor din Romania – Fordaq

 

Referinte:

G4media, 2019: “Un ONG o acuză pe Firea că vrea să distrugă pădurea Băneasa pentru a amenaja un parc și un drum forestier. Primăria București: Nu facem defrișări, vom afecta minim pădurea”, https://www.g4media.ro/gabriela-firea-acuzata-ca-vrea-sa-distruga-hectare-intregi-de-padure-in-baneasa-pentru-a-face-un-parc-replica-primariei-va-fi-redata-bucurestenilor-o-zona-importanta-de-recreere-cu-afectarea-minim.html

Legea nr. 220/2018 privind transmiterea unor suprafețe de fond forestier din grupa I funcțională - vegetația forestieră cu funcții speciale de protecție din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale - Parlamentul României

https://lege5.ro/Gratuit/gi4dsobwgeyq/legea-nr-220-2018-privind-transmiterea-unor-suprafete-de-fond-forestier-din-grupa-i-functionala-vegetatia-forestiera-cu-functii-speciale-de-protectie-din-domeniul-public-al-statului-si-din-administrar

Оставить комментарий